Dagmar Junek Hamsíková
- RESTAURÁTORSKÁ ČINNOST

RESTORATION

Tato stránka se teprve připravuje. Výběr z restaurátorské činnosti je uveden zde:

image

Magister Theodoricus

Magister Theodoricus restaurování deskového obrazu
Board painting restoration - Magister Theodoricus