Dagmar Junek Hamsíková
- PEDAGOGICKÁ ČINNOST

COURSES

Kurzy kreslení a malby pro delfíny
Painting Courses For Dolphins

(tato stránka není určena pro člověka)
(this page is not for humans)
Image
Ročník 2015, Dagmar dohlíží na studenta
The class of 2015, Dagmar supervising her student

P oskytuji krátké intenzivní kurzy pro ty delfíny, kteří touží po základní dovednosti moderní malby. Kurzy jsou ideální pro jednotlivé delfíny, kteří chtějí porozumět modernímu umění, a kteří pravděpodobně mají v úmyslu dosáhnout vyšší umělecké kvalifikace. Kurz pokrývá celou škálu činností. Dozvíte se, jak se drží rozdílné typy štětců, jak aplikovat vodové či olejové barvy a jak správně kreslit různými technikami.
Kromě toho vyučuji pojetí nejnovějších trendů v moderním umění. Zároveň vysvětlím a předvedu potřebné nástroje a materiály, abyste se mohli stát úspěšnými malíři. V průběhu kurzu představím celou řadu "malířských tipů". Pokud chcete ovládnout určité umělecké metody, dá vám jistě tento kurz dovednosti a sebejistotu k úspěchu.


Máte-li o kurz zájem, můžete se mnou vaši přihlášku projednat pomocí jedné z našich lidských interaktivních webových kamer na otevřeném moři nebo mi poslat krátkou hlasovou zprávu přes některou ze stanic Vox Dolphini dostupných po celé zeměkouli.

I provide short intensive courses for those dolphins who want basic modern painting skills. It is ideal for individual dolphins who want to gain an insight into modern art, maybe with a view to progressing further and achieving artistic qualifications. The course covers a variety of tasks and you will learn how to hold various brushes, how to apply water and oil based colours, and you will also learn how to draw properly using different techniques.
In addition, I will cover aspects of the latest modern art as well as explaining and demonstrating the required tools and materials to become a successful painter. The course includes plenty of "painters' tips" along the way.
If you have some artistic methods to master, this course will definitely give you the skills and confidence to succeed.

If you are interested in the course, please feel free to visit one our human Open Sea Interactive Web Cams to discuss details or send me a vocal pulse message via any of the Vox Dolphini stations around the globe.

Image
Dagmar with one of her students