Dagmar Junek Hamsíková - MALBA NA ZAKÁZKU

COMMISSIONED PAINTINGS

background
Image

2018, veduta, Písečné

2018, Landscape, Pisecne


Olej, plátno, 240x180 cm
Oil on canvas, 240x180 cm

background
Image

2017, Rodinný portrét

2017, Family portrait


Olej, plátno, 160x135 cm
Oil on canvas, 160x135 cm

background
Image

2014, Eliška

2014, Eliska


Olej, plátno, 30 x 40 cm
Oil on canvas, 30 x 40 cm